64
   Wednesday
   92 / 64
   Thursday
   90 / 68
   Friday
   89 / 70