74
   Wednesday
   97 / 59
   Thursday
   95 / 62
   Friday
   93 / 63

   Traffic